Nyheder

Mangfoldighed i agerlandet

Invitation til åben høring om agerlandsfaunaen

Sted: Christiansborg, København

Tid: Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 13.00 - 17.00

Arrangør: Thomas Danielsen, MF i samarbejde med FJD (klubberne for de stående

jagthunde)

Baggrund: Flere rapporter har vist, at vi mangler såvel insekter som fugle i det åbne

land og peger på et ønske om større mangfoldighed og øgede naturværdier i agerlandet.

Mål: At få belyst, hvad politikere, landmænd, grønne organisationer og alle naturinteresserede

kan gøre for at øge naturværdierne i det åbne land.

Deltagere: Alle med interesse for agerlandsnaturen. Folketingets miljøudvalg inviteres.

Program:

12.30 – 13.00: Ankomst, kaffe.

13.00: Velkomst v. Thomas Danielsen

13.05: Tale ved Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

13.20 – 15.10: Viden på bordet.

• Hvordan får vi mest natur ud af de regler og tilskud vi har –

nu og i fremtiden? Heidi Buur Holbeck, SEGES

• Ændringer i landskabet. Ole H. Caspersen, National Center for skov,

landskab og planlægning - KU

• Situationen for insekter, vilde bier og fugle i det danske agerland. Lene

Sigsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab - KU

Mulighed for opklarende spørgsmål til oplægsholdere.

15.10 – 15.40 Pause, kaffe og netværk

15.40 – 16.55 Løsninger. Hvad skal forbedre forholdene for agerlandsfaunaen og

skabe større mangfoldighed.

  • Arne T. Henriksen, Danmarks Biavlerforening
  • Henrik Wejding, Dansk Ornitologisk Forening
  • Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund
  • Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer

Mulighed for opklarende spørgsmål og meningsudveksling mellem oplægsholderne.

16.55: Tak for i dag v. FJDs formand

Tilmelding senest d. 1. oktober til: hoering@fjd.dk

Pris: kr. 100, som indsættes på konto 9585 - 5368 292 402. Husk at angive navn

Velkomst
Klar til at begynde udstillingen
Riskullens Trolltokas Unik
Arthur Hughes
Jason De La Colline Du Bosc
Sanft Chimer
NLCH DKCH Clearwater's Ft Xciting Moonstone
Houndseeker Aurora
Marksbury Livelier
SECH Riskullens Trollmor Siras Toka
DKCH Irka of Robert's Choice
BIR og BIM
NLCH DKCH Clearwater's Ft Xciting Moonstone og SECH Riskullens Trollmor Siras Toka
Nye championater fra 2018: Dansk Juniorchampion og Dansk Veteranchampion

Dansk Kennel Klubs bestyrelse har besluttet at indføre titlerne Dansk Juniorchampion (DKJUCH) og Dansk Veteranchampion (DKVECH) fra 2018.

Der kan konkurreres om certifikater til disse championater på alle danske certifikatudstillinger fra
og med 1. januar 2018, dvs. både på DKK’s internationale og nordiske udstillinger, på kredsenes
nationale udstillinger og på udstillinger afholdt af DKK’s specialklubber.

Der vil blive uddelt junior-/veterancertifikater i henholdsvis junior- og veteranklasse.

Kriteriet for at opnå junior- eller veterancertifikat vil være Excellent med CK.

Junior- og veterancertifikater kan i de respektive klasser gives videre på samme måde som det  ”rigtige” certifikat kan gives videre i Bedst i Køn.

Der gives også reservecertifikater i junior- og veteranklassen efter samme principper, som ved tildeling af det ”rigtige” certifikat.

Kravet for at opnå titlerne er 3 x junior- eller veterancertifikat under 3 forskellige dommere.

Junior- og veteranchampionat giver IKKE adgang til championklassen, der er ingen 1-certs regel og der er ikke prøvekrav til disse titler.

DKK håber, at dette nye tiltag vil give mange lyst til at udstille i junior- eller veteranklasse.

Øvrige tilføjelser eller ændringer til DKK’s udstillingsreglement 2018 vil komme til at fremgå af DKK’s hjemmeside dkk.dk i slutningen af december måned.
 
pinse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Dansk Kennel Klub er vi netop blevet færdige med nogle nye informationsfilm om hunden og dens sprog - filmene har vi kaldt "Hundesprog". Der er i alt 5 film - en intro samt flere film om socialisering, hundesprog, hundemøder og gode råd til hundemøder.  DKK har gjort dem gratis tilgængelige på www.Youtube.com således at I - og alle vores medlemmer og andre interesserede - kan få gavn af dem. 
 
De 5 film er blevet til med tilskud fra Dyrevelfærdspuljen.
 
 
TIL SALG
 
Hanne og Jørgen
Jørgen Tarnow spiller og synger Tennessee Hound Dog for Hanne Heron i filmen, som er til salg på DVD. Hundene som Hanne holder er Askehøjs Nynne, Vesterlands Mr.Folmer og Vesterlands Banjo.

DVD: En næse på 4-ben

Filmen om blodhunde er optaget på Årsstævnerne i Slagelse 1989 og Hjardemål 1990.

Den er redigeret færdig i 1994 af Jens Christian Top med speak af Hanne Louise Knudsen til en stadig aktuel og lærerig 18 minutters film om blodhunderacen og dens finurligheder.

- Filmen er også er dejligt gensyn med DBK’s medlemmer og de ‘gamle' blodhunde fra den tid.


Pris 100.00 kr + forsendelse.

Henvendelse til Hanne L. Top Knudsen tlf 7519 5192 E- mail vesterland@bbsyd.dk


 

Skyd ikke hunden!

Tusindvis af hunde hvert år bliver enten aflivet eller overdraget til andre på grund af problemer, der relaterer til hundens adfærd - altså hundens måde at opføre sig på. Andre hunde mistrives i hjemmet, fordi de er misforståede eller fejlhåndterede.
Samtidig viser undersøgelser, at mange af ejerne ikke har søgt hjælp, før de skrider til aflivning.
 Det er baggrunden for, at DKK – med støtte fra Fødevareministeriets dyrevelfærdspulje – har valgt at producere 10 korte videofilm, til gratis brug på internettet. 
Heldigvis ved vi, at langt de fleste hunde-problemstillinger kan forebygges, og hvis skaden er sket, kan de også løses – men det kræver at du som hundeejer tager ansvar for situationen.
 Se videoen her! 

13. 12. 2013

DANSK KENNEL KLUB har i december nummeret 2013 af deres medlemsblad HUNDEN valgt Blodhunden som Månedens Raceportræt. 

For de, som ikke er medlemmer af DKK, orienteres hermed om at bladet HUNDEN kan købes i løssalg i supermarkeder og kiosker.

 

bestyrelsen i arbejde
Bestyrelsen i fuld sving med arbejdsopgaver. Fra venstre kasserer Ruth Nielsen, suppleant Karina Larsen, Næstformand Jytte Møller Tarnow, Hvalpeanviser Charlotte Rosendahl, bestyrelsesmedlem Henrik Hansen og formand Hanne Top Knudsen er fotografen.
 
 
Kristl Bal
Kristl'l Bal fra Belgien fortæller om arbejdet med blodhunde i Congo. Et projekt i Virunga Nationalpark, hvor man benytter blodhunde til opsporing af krybskytter, der er en stor trussel mod de udryddelsestruede gorillaer.

SPORINGSPOINTS - Nu også på DBK’s årsstævner:

Som noget nyt optjenes nu også sporingspoints ved sporingerne på Årsstævnerne.

De 4 bedst placerede i hver klasse (Øvede, Begynder og Veteran) får hhv. 50 – 40 – 30 – 20 point.

Points tilføjes i sporingsbøgerne i de klasser, som hundene ellers sporer i i regionerne pr 18. 05. 2013.

De respektive point tilfalder kun danskejede hunde, eller blodhunde, der normalt sporer i Danmark.

Dvs. hvis f.eks. nr. 3 ikke er en danskejet hund, så bortfalder de 30 point.

Points indføjes i sporingsbøgerne af en fra bestyrelsen, så denne gang skal i endelig huske at medbringe jeres sporingsbøger til Årsstævnet !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Louise Top Knudsen