Nyheder

Svenska Blodhundsklubben bjuder in till

Rasspecial 2024
Lördagen den 21 september 2024 i Knäred.
Domare: Liz-Beth Liljekvist , Ringsekreterare Grethe Hansen
Valpklass 4-6/6-9 månader 300 kr
Junior klassJunior class 9-18 månader 425 kr
Unghund/Intermediate class 15-24 månader 425 kr
Öppen / Open class 15 månader -- 425 kr
Bruks/Jakt/Working class 15 månader -- 425 kr
Champion klass / class 15 månader -- 425 kr
Veteran klass / class 8 år / year 325 kr
För utländska utställare / foreign exhibitors eller om du endast är medlem i SKK och inte SvBK
tillkommer 50 kr till anmälningsavgiften.
Anmälan per post / entry by regular mail , blankett / form "Tävlingsanmälan" finns att hämta på
/download at http://blodhundsklubben.se/ .
Sista anmälningsdag för anmälan per post utgår 22 augusti /Last entry by regular mail is august
22nd.
Sista anmälningsdag via e-mail utgår 25 augusti kl.12.00 / Last entry by e-mail is august 25th at
12.00 (noon).
Anmälan via e-mail /Entry via e-mail to:essebesse1@gmail.com
Anmälan via post /Entry by regular mail skickas / send to
c/o Rigmor Nilsson Ekbackevägen 10 361 97 Boda Glasbruk Sverige .
Betalning Svenska utställare : postgiro 142261-7 ska innehålla hundens namn , registrerings
nummer samt Ägarens namn , betalning skall vara hos Svenska Blodhundsklubben senast sista
anmälningsdagen kl 12.00.
Payment foreign exhibitors: please pay the entry fee via SWIFT to our IBAN account number:
NDEASESS IBAN S and E 21 9500 0099 6042 0142 2617
payment reseipt must indicate the name of the dog , registration number and owner.
Payment must reach the Swedish Bloodhoundclub by last entry date at 12.00 AM
PM skickas efter anmälan stängd / PM will be sent after entry is closed .
Frågor ? / Questions ? please contact Rigmor Nilsson at essebesse1@gmail.com.
Varmt Välkomna/Most Welcome
 
ad/Working class 15 månader -- 425 kr
Champion klass / class 15 månader -- 425 kr
Veteran klass / class 8 år / year 325 kr
För utländska utställare / foreign exhibitors eller om du endast är medlem i SKK och inte SvBK
tillkommer 50 kr till anmälningsavgiften.
Anmälan per post / entry by regular mail , blankett / form "Tävlingsanmälan" finns att hämta på
/download at http://blodhundsklubben.se/ .
Sista anmälningsdag för anmälan per post utgår 22 augusti /Last entry by regular mail is august
22nd.
Sista anmälningsdag via e-mail utgår 25 augusti kl.12.00 / Last entry by e-mail is august 25th at
12.00 (noon).
Anmälan via e-mail /Entry via e-mail to:essebesse1@gmail.com
Anmälan via post /Entry by regular mail skickas / send to
c/o Rigmor Nilsson Ekbackevägen 10 361 97 Boda Glasbruk Sverige .
Betalning Svenska utställare : postgiro 142261-7 ska innehålla hundens namn , registrerings
nummer samt Ägarens namn , betalning skall vara hos Svenska Blodhundsklubben senast sista
anmälningsdagen kl 12.00.
Payment foreign exhibitors: please pay the entry fee via SWIFT to our IBAN account number:
NDEASESS IBAN S and E 21 9500 0099 6042 0142 2617
payment reseipt must indicate the name of the dog , registration number and owner.
Payment must reach the Swedish Bloodhoundclub by last entry date at 12.00 AM
PM skickas efter anmälan stängd / PM will be sent after entry is closed .
Frågor ? / Questions ? please contact Rigmor Nilsson at essebesse1@gmail.com.
Varmt Välkomna/Most Welcome
 
Opdatering
Klubben har været ramt af en del sygdom så situationen lige nu i 2020 er bladet indtil videre erstattes af et nyhedsbrev, som sendes ud til medlemmerne.Vi forventer at udsende et trykt blad i december 2020.
 
Bladet udkommer igen på tryk.
December 2018 udkom bladet digitalt, og det var der rigtig mange der var kede af, så bestyrelsen har valgt at trykke bladet igen. Jan Grit har tilbudt at trykke bladet for os og det er vi meget takenemmelige for, da vores faste trykker Hugo Kold ikke mere har mulighed for at trykke bladet.
 
 
 
 
Fra Kennel Riskullens er der importeret en tævehvalp til Danmark d. 16. ferbruar 2019. Den lykkeige ejer er Hanne . Top Knudsen.
Riskullens Troll Tokas Voka aka Velvet.
 
 
 
I  januar 2019 kom der en leverfarvet tævehvalp fra Ungarn til Danmark og i midten af februar kommer der endnu en tævehvalp til Danmark fra Sverige. Vi glæder os over at der pustes nyt liv i klubben.
 
Kmettý - Házi Sun til daglig bliver hun kaldt Wilma og hun bor nu i Næstved
Hun er efter Far: JWW17 JCH New England Pumpkin Pie 
Mor: JCH Chocolata Z Krivoklátskych Hvorzdú
Opdrætter: Lovas Ferenc
 
 

Næste nummer af bladet bliver som noget nyt digitalt.
- Der er deadline til decembernummeret d. 15. november, og Jytte Møller Tarnow og jeg vil blive MEGET glade for at modtage stof fra jer til bladet, så vi ikke selv skal finde på noget igen igen...
Vi modtager gerne billeder og historier om blodhunde - det gælder både afdøde og nulevende hunde.

 

Vi har også et Galleri her på vores hjemmeside, der MEGET gerne vil opdateres med billeder af jeres blodhunde..
Her er ingen deadline, men man skal lige huske på at copyright skal være OK.

 

På forhånd tak!

 

Hanne Louise Knudsen
Velkomst
Klar til at begynde udstillingen
Riskullens Trolltokas Unik
Arthur Hughes
Jason De La Colline Du Bosc
Sanft Chimer
NLCH DKCH Clearwater's Ft Xciting Moonstone
Houndseeker Aurora
Marksbury Livelier
SECH Riskullens Trollmor Siras Toka
DKCH Irka of Robert's Choice
BIR og BIM
NLCH DKCH Clearwater's Ft Xciting Moonstone og SECH Riskullens Trollmor Siras Toka
Nye championater fra 2018: Dansk Juniorchampion og Dansk Veteranchampion

Dansk Kennel Klubs bestyrelse har besluttet at indføre titlerne Dansk Juniorchampion (DKJUCH) og Dansk Veteranchampion (DKVECH) fra 2018.

Der kan konkurreres om certifikater til disse championater på alle danske certifikatudstillinger fra
og med 1. januar 2018, dvs. både på DKK’s internationale og nordiske udstillinger, på kredsenes
nationale udstillinger og på udstillinger afholdt af DKK’s specialklubber.

Der vil blive uddelt junior-/veterancertifikater i henholdsvis junior- og veteranklasse.

Kriteriet for at opnå junior- eller veterancertifikat vil være Excellent med CK.

Junior- og veterancertifikater kan i de respektive klasser gives videre på samme måde som det  ”rigtige” certifikat kan gives videre i Bedst i Køn.

Der gives også reservecertifikater i junior- og veteranklassen efter samme principper, som ved tildeling af det ”rigtige” certifikat.

Kravet for at opnå titlerne er 3 x junior- eller veterancertifikat under 3 forskellige dommere.

Junior- og veteranchampionat giver IKKE adgang til championklassen, der er ingen 1-certs regel og der er ikke prøvekrav til disse titler.

DKK håber, at dette nye tiltag vil give mange lyst til at udstille i junior- eller veteranklasse.

Øvrige tilføjelser eller ændringer til DKK’s udstillingsreglement 2018 vil komme til at fremgå af DKK’s hjemmeside dkk.dk i slutningen af december måned.
 
pinse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Dansk Kennel Klub er vi netop blevet færdige med nogle nye informationsfilm om hunden og dens sprog - filmene har vi kaldt "Hundesprog". Der er i alt 5 film - en intro samt flere film om socialisering, hundesprog, hundemøder og gode råd til hundemøder.  DKK har gjort dem gratis tilgængelige på www.Youtube.com således at I - og alle vores medlemmer og andre interesserede - kan få gavn af dem. 
 
De 5 film er blevet til med tilskud fra Dyrevelfærdspuljen.
 
 
TIL SALG
 
Hanne og Jørgen
Jørgen Tarnow spiller og synger Tennessee Hound Dog for Hanne Heron i filmen, som er til salg på DVD. Hundene som Hanne holder er Askehøjs Nynne, Vesterlands Mr.Folmer og Vesterlands Banjo.

DVD: En næse på 4-ben

Filmen om blodhunde er optaget på Årsstævnerne i Slagelse 1989 og Hjardemål 1990.

Den er redigeret færdig i 1994 af Jens Christian Top med speak af Hanne Louise Knudsen til en stadig aktuel og lærerig 18 minutters film om blodhunderacen og dens finurligheder.

- Filmen er også er dejligt gensyn med DBK’s medlemmer og de ‘gamle' blodhunde fra den tid.


Pris 100.00 kr + forsendelse.

Henvendelse til Hanne L. Top Knudsen tlf 7519 5192 E- mail vesterland@bbsyd.dk


 

Skyd ikke hunden!

Tusindvis af hunde hvert år bliver enten aflivet eller overdraget til andre på grund af problemer, der relaterer til hundens adfærd - altså hundens måde at opføre sig på. Andre hunde mistrives i hjemmet, fordi de er misforståede eller fejlhåndterede.
Samtidig viser undersøgelser, at mange af ejerne ikke har søgt hjælp, før de skrider til aflivning.
 Det er baggrunden for, at DKK – med støtte fra Fødevareministeriets dyrevelfærdspulje – har valgt at producere 10 korte videofilm, til gratis brug på internettet. 
Heldigvis ved vi, at langt de fleste hunde-problemstillinger kan forebygges, og hvis skaden er sket, kan de også løses – men det kræver at du som hundeejer tager ansvar for situationen.
 Se videoen her! 

13. 12. 2013

DANSK KENNEL KLUB har i december nummeret 2013 af deres medlemsblad HUNDEN valgt Blodhunden som Månedens Raceportræt. 

For de, som ikke er medlemmer af DKK, orienteres hermed om at bladet HUNDEN kan købes i løssalg i supermarkeder og kiosker.

 

bestyrelsen i arbejde
Bestyrelsen i fuld sving med arbejdsopgaver. Fra venstre kasserer Ruth Nielsen, suppleant Karina Larsen, Næstformand Jytte Møller Tarnow, Hvalpeanviser Charlotte Rosendahl, bestyrelsesmedlem Henrik Hansen og formand Hanne Top Knudsen er fotografen.
 
 
Kristl Bal
Kristl'l Bal fra Belgien fortæller om arbejdet med blodhunde i Congo. Et projekt i Virunga Nationalpark, hvor man benytter blodhunde til opsporing af krybskytter, der er en stor trussel mod de udryddelsestruede gorillaer.

SPORINGSPOINTS - Nu også på DBK’s årsstævner:

Som noget nyt optjenes nu også sporingspoints ved sporingerne på Årsstævnerne.

De 4 bedst placerede i hver klasse (Øvede, Begynder og Veteran) får hhv. 50 – 40 – 30 – 20 point.

Points tilføjes i sporingsbøgerne i de klasser, som hundene ellers sporer i i regionerne pr 18. 05. 2013.

De respektive point tilfalder kun danskejede hunde, eller blodhunde, der normalt sporer i Danmark.

Dvs. hvis f.eks. nr. 3 ikke er en danskejet hund, så bortfalder de 30 point.

Points indføjes i sporingsbøgerne af en fra bestyrelsen, så denne gang skal i endelig huske at medbringe jeres sporingsbøger til Årsstævnet !!!