Medlemskab af Dansk Blodhunde Klub
Enkelt medlemskab koster kr.300,- pr. år
Familiemedlemskab koster kr.400,- pr. år
 
 
Klubbens konto:
Giro 218-2505
eller
Bankkonto:
4728-4665503267
 
Swift kode:
DABADKKK
 
IBAN:
DK38 3000 4665 5032 67

Kontakt

 
 
Blodhundeklubbens bestyrelse:
Formand og redaktør:
Hanne L.T. Knudsen
vesterland@bbsyd.dk
 
 
 
Næstformand:
Ruth Nielsen
hugokold@post3.tele.dk
 
Kasserer:
Hugo Kold Nielsen
hugokold@post3.tele.dk
 
Sekretær:
Jytte Møller Tarnow
moellertarnow@gmail.com

 
Bestyrelsesmedlem:
Louise Elkjær
ouiser69@hotmail.com
 
 Jytte Møller Tarnow
moellertarnow@gmail.com
 
1. suppleant
Jens Chr. Top
jctop@bbsyd.dk

 
2. suppleant:
vakant
  
 
Hvalpeformidler:       
Charlotte Rosendahl
chrodahl@gmail.com
 
                  
 
Hanne Louise Top Knudsen