Medlemskab af Dansk Blodhunde Klub
Enkelt medlemskab koster kr.300,- pr. år
Familiemedlemskab koster kr.400,- pr. år
 
 
Klubbens konto:
Giro 218-2505
eller
Bankkonto:
4728-4665503267
 
Swift kode:
DABADKKK
 
IBAN:
DK38 3000 4665 5032 67

Kontakt

 
 
 
 
Blodhundeklubbens bestyrelse:
Formand og redaktør:
Hanne L.T. Knudsen
vesterland@bbsyd.dk
 
 
 
Næstformand, kasserer  og sekretær:
Jytte Møller Tarnow
moellertarnow@gmail.com 

 
Bestyrelsesmedlem:
Kiss Siepmann
kiss-kis@mail.tele.dk
 
Bestyrelsesmedlem:
Anne Kamstrup Nielsen
pudter@msn.com
 
Bestyrelsesmedlem
Jens Chr. Top 
jctop@bbsyd.dk

 
1. og 2. suppleant:
vakant
  
 
Hvalpeformidler:       
Charlotte Rosendahl
chrodahl@gmail.com
 
                  
 
Hanne Louise Top Knudsen