Nyheder / Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder

Der afholdes bestyrelsesmøde søndag d. 22. august 2021 umiddelbart inden generalforsamlingen.

 

Generalforsamling 
 
Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Blodhunde Klub lørdag d. 22. august 2021 kl. 13  på adressen Spjellerup Bygade 20, Spjellerup, 4700 Næstved.
Dagsorden iflg klubbens love §12
 
Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer:
Hanne L. Top Knudsen - modtager genvalg
Jytte M. Tarnow - modtager genvalg
Jens Chr. Top - modtager ikke genvalg
 
Der skal vælges 2 suppleanter

Der skal vælges 1 revisor 
Povl Elkjær - modtager genvalg
 
Der skal vælges 1 revisorsuppleant
Berit Borg - modtager genvalg 
Næste bestyrelsesmøde og generalforsamling bliver i forbindelse med årsstævnet i Hampen d. 30. maj - 1. juni 2020.
Bestyrelsen håber at situationen omkring Coronavirus er aftaget så det bliver muligt at gennemføre arrangementet.
 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver i forbindelse med generalforsamlingen lørdag d. 23. marts 2019 hos formanden, Præstebrovej 26, Fåborg, 6818 Årre.
 
DBK afholdte bestyrelsesmøde og generalforsamling d. 31. marts 2018 på adressen Fårupvej 25, 4700 Næstved.
 
 
bestyrelsen

Fra bestyrelsesmødet søndag d. 6.marts 2016 og efterfølgende generalforsamling i Korsør.

 Efter generalforsamlingen 11. marts 2017

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand og redaktør
Hanne L. Top Knudsen

Næstformand
Ruth Nielsen

Kasserer
Hugo Kold Nielsen

Sekretær
Jytte Møller Tarnow

Bestyrelsesmedlem
Louise Elkjær

1. suppleant
Jens Christian Top

2. suppleant

vakant

 

Bestyrelsesmøde før generalforsamlingen 15. marts 2014 i Nyborg.

bestyrelsen
 Fra venstre: Hugo Kold Nielsen, Ruth Nielsen, Charlotte Rosendahl og Hanne L. Top Knudsen.